(รหัสสินค้า : 019078) ชุดบานท่อทองแดง IM-TECH (ชุด) 1.5-6 หุน

(รหัสสินค้า : 019078) ชุดบานท่อทองแดง IM-TECH (ชุด) 1.5-6 หุน

1,085 บาท

(KSPN-019-01-501) (01-ชุดบานท่อ)
Model : CT-278-L
(ชุดบาน ขนาด 1 ,1.5 ,2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 ,5 ,6 หุน)
(+ ชุดเบ่งขยาย 1.5 ,2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 ,5 ,6 หุน)
(+คัทเตอร์ 1- 1 1/8 หุน + ประแจขันวาล์ว)

Placeholder

1,085 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-01-501) (01-ชุดบานท่อ)
Model : CT-278-L
(ชุดบาน ขนาด 1 ,1.5 ,2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 ,5 ,6 หุน)
(+ ชุดเบ่งขยาย 1.5 ,2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 ,5 ,6 หุน)
(+คัทเตอร์ 1- 1 1/8 หุน + ประแจขันวาล์ว)

KSPN

KSPN-019-01-501

Model

CT-278-L

P/N

ยี่ห้อ

IM-TECH

รุ่น

หน่วย

ชุด