(รหัสสินค้า : 019120) ชุดบานท่อทองแดง SP ขนาด 1.5-5 หุน

(รหัสสินค้า : 019120) ชุดบานท่อทองแดง SP ขนาด 1.5-5 หุน

995 บาท

(KSPN-019-01-209) (01-ชุดบานท่อ)
Model : CT-1226A-SP
(ลูกบานแป๊บ 2 ชั้น)

Placeholder

995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-01-209) (01-ชุดบานท่อ)
Model : CT-1226A-SP
(ลูกบานแป๊บ 2 ชั้น)

KSPN

KSPN-019-01-209

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด