(รหัสสินค้า : 019001) ชุดบานท่อทองแดง SP (ชุด) ขนาด 1.5-6 หุน

(รหัสสินค้า : 019001) ชุดบานท่อทองแดง SP (ชุด) ขนาด 1.5-6 หุน

1,285 บาท

(KSPN-019-01-204) (01-ชุดบานท่อ)
Model : CT-278-AL (SP)
(+ ชุดเบ่งขยาย 1.5 ,2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 ,5 ,6 หุน)
(+คัทเตอร์ 1- 1 1/8 หุน + ประแจขันวาล์ว)

1,285 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-01-204) (01-ชุดบานท่อ)
Model : CT-278-AL (SP)
(+ ชุดเบ่งขยาย 1.5 ,2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 ,5 ,6 หุน)
(+คัทเตอร์ 1- 1 1/8 หุน + ประแจขันวาล์ว)

KSPN

KSPN-019-01-204

Model

CT-278-AL (SP)

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

หน่วย

ชุด