(รหัสสินค้า : 019122) ชุดบานท่อ ระบบออโต้ SP ขนาด 2-6 หุน

(รหัสสินค้า : 019122) ชุดบานท่อ ระบบออโต้ SP ขนาด 2-6 หุน

1,890 บาท

(KSPN-019-01-208) (01-ชุดบานท่อ)
Model : RCT-808AMY (SP)
(ชุดบาน 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 หุน)(R-22)
(ขนาด 5, 6, 8, 10, 12, 16, 19 มิล )(R-410)
(+คัทเตอร์ SP-274 + รีมเมอร์ SP-209)
ชุดบานแฟร์ ระบบ AUTO FREE (แบบลูกเบี้ยว)

1,890 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-01-208) (01-ชุดบานท่อ)
Model : RCT-808AMY (SP)
(ชุดบาน 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 หุน)(R-22)
(ขนาด 5, 6, 8, 10, 12, 16, 19 มิล )(R-410)
(+คัทเตอร์ SP-274 + รีมเมอร์ SP-209)
ชุดบานแฟร์ ระบบ AUTO FREE (แบบลูกเบี้ยว)

KSPN

KSPN-019-01-208

Model

RCT-808AMY (SP)

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

หน่วย

ชุด