(รหัสสินค้า : 019069) ชุดบานท่อ แบบออโต้ COOLMAX ขนาด 2-6 หุน

(รหัสสินค้า : 019069) ชุดบานท่อ แบบออโต้ COOLMAX ขนาด 2-6 หุน

2,430 บาท

(KSPN-019-01-305) (01-ชุดบานท่อ)
Model : CM-806-A-R410A
ชุดบานแฟร์ ระบบ AUTO FREE (แบบลูกเบี้ยว)

2,430 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-01-305) (01-ชุดบานท่อ)
Model : CM-806-A-R410A
ชุดบานแฟร์ ระบบ AUTO FREE (แบบลูกเบี้ยว)

KSPN

KSPN-019-01-305

Model

CM-806-A-R410A

P/N

ยี่ห้อ

COOLMAX

รุ่น

หน่วย

ชุด