(รหัสสินค้า : 019072) ชุดบานท่อ แบบออโต้ IM-TECH ขนาด 2-6 หุน

(รหัสสินค้า : 019072) ชุดบานท่อ แบบออโต้ IM-TECH ขนาด 2-6 หุน

1,680 บาท

(KSPN-019-01-502) (01-ชุดบานท่อ)
Model : RCT-N806AM-L
(+ ชุดบาน 2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 ,5 ,6 หุน)
(+คัทเตอร์ 1- 1 1/8 หุน + รีมเมอร์)
ชุดบานแฟร์ ระบบ AUTO FREE (แบบลูกเบี้ยว)

Placeholder

1,680 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-01-502) (01-ชุดบานท่อ)
Model : RCT-N806AM-L
(+ ชุดบาน 2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 ,5 ,6 หุน)
(+คัทเตอร์ 1- 1 1/8 หุน + รีมเมอร์)
ชุดบานแฟร์ ระบบ AUTO FREE (แบบลูกเบี้ยว)

KSPN

KSPN-019-01-502

Model

RCT-N806AM-L

P/N

ยี่ห้อ

IM-TECH

รุ่น

หน่วย

ชุด