(รหัสสินค้า : 019085) ชุดบานท่อ แบบออโต้ TASCO BLACK

(รหัสสินค้า : 019085) ชุดบานท่อ แบบออโต้ TASCO BLACK

4,555 บาท

(KSPN-019-01-701) (01-ชุดบานท่อ)
Model : TB550 PLUS
ขนาด 2-6 หุน
ชุดบานแฟร์ ระบบ AUTO FREE (แบบลูกเบี้ยว)

4,555 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-01-701) (01-ชุดบานท่อ)
Model : TB550 PLUS
ขนาด 2-6 หุน
ชุดบานแฟร์ ระบบ AUTO FREE (แบบลูกเบี้ยว)

KSPN

KSPN-019-01-701

Model

TB550 PLUS

P/N

ยี่ห้อ

TASCO BLACK

รุ่น

หน่วย

ชุด