(รหัสสินค้า : 019108) ชุดบานท่อ แบบออโต้ VALUE ขนาด 2-6 หุน

(รหัสสินค้า : 019108) ชุดบานท่อ แบบออโต้ VALUE ขนาด 2-6 หุน

1,995 บาท

(KSPN-019-01-604) (01-ชุดบานท่อ)
รุ่น VFT-808-C (แบบกระเป๋า) (R-410 มีตัวล็อค)
ชุดบานแฟร์ ระบบ AUTO FREE (แบบลูกเบี้ยว)

1,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-01-604) (01-ชุดบานท่อ)
รุ่น VFT-808-C (แบบกระเป๋า) (R-410 มีตัวล็อค)
ชุดบานแฟร์ ระบบ AUTO FREE (แบบลูกเบี้ยว)

KSPN

KSPN-019-01-604

Model

P/N

ยี่ห้อ

VALUE

รุ่น

VFT-808-C

หน่วย

ชุด