ชุดมอเตอร์พัดลม ตู้เย็น MITSUBISHI

ชุดมอเตอร์พัดลม ตู้เย็น MITSUBISHI

875 บาท

(KSPN-103-M2-345) (M2-MITSUBISHI (MR. SLIM))
รุ่น MR-F23B
P/N : KIEP42320

875 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-M2-345) (M2-MITSUBISHI (MR. SLIM))
รุ่น MR-F23B
P/N : KIEP42320

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด