ชุดมอเตอร์ แฟนคอยล์ วอลไทป์ SAIJO DENKI

ชุดมอเตอร์ แฟนคอยล์ วอลไทป์ SAIJO DENKI

4,870 บาท

(KSPN-103-S1-108) (S1-SAIJO DENKI)
P/N : 6SP511A-00038DC (พาร์ทแทน)
(P/N เดิม : 4GN511A-00037)
(มอเตอร์แฟนคอยล์+ตัวยิงรีโมท+แผงคอนโทรล)

4,870 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-S1-108) (S1-SAIJO DENKI)
P/N : 6SP511A-00038DC (พาร์ทแทน)
(P/N เดิม : 4GN511A-00037)
(มอเตอร์แฟนคอยล์+ตัวยิงรีโมท+แผงคอนโทรล)
KSPN

หน่วย

อัน