ชุดมอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

ชุดมอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

4,925 บาท

(KSPN-103-D1-093) (D1-DAIKIN)
รุ่น FH30NUV2S
P/N : 1748475L
(มอเตอร์+โบลเวอร์)

4,925 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-093) (D1-DAIKIN)
รุ่น FH30NUV2S
P/N : 1748475L
(มอเตอร์+โบลเวอร์)

KSPN