ชุดรีโมทคอนโทรล แบบไร้สาย CENTRAL AIR

ชุดรีโมทคอนโทรล แบบไร้สาย CENTRAL AIR

2,370 บาท

(KSPN-103-C1-252) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFW-4IF12
(แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล+แผงภาครับรีโมท+ตัวยิงรีโมท)

2,370 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-252) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFW-4IF12
(แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล+แผงภาครับรีโมท+ตัวยิงรีโมท)

KSPN