(รหัสสินค้า : 105008) ชุดวัดอุณหภูมิ (Thermometer) DIXELL

(รหัสสินค้า : 105008) ชุดวัดอุณหภูมิ (Thermometer) DIXELL

1,468 บาท

(KSPN-105-03-101) (03-ชุดวัดอุณภูมิ)
รุ่น BT-2 (แบบไม่มีสายวัดอุณหภูมิ)
P/N : XE-2-BT2IN

Placeholder

1,468 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-105-03-101) (03-ชุดวัดอุณภูมิ)
รุ่น BT-2 (แบบไม่มีสายวัดอุณหภูมิ)
P/N : XE-2-BT2IN

KSPN

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด