(รหัสสินค้า : 074043) ชุดสายเทอร์โมรูม INTRONICS

(รหัสสินค้า : 074043) ชุดสายเทอร์โมรูม INTRONICS

168 บาท

(KSPN-074-24-101) (24-ชุุดสาย เทอร์โมรูม แบบมีสาย)
รุ่น DT-03/04
(เฉพาะสายเทอร์โมรูม)

Placeholder

168 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-24-101) (24-ชุุดสาย เทอร์โมรูม แบบมีสาย)
รุ่น DT-03/04
(เฉพาะสายเทอร์โมรูม)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด