(รหัสสินค้า : 005084) ชุดหัวเกจ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) HARRIS

(รหัสสินค้า : 005084) ชุดหัวเกจ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) HARRIS

3,625 บาท

(KSPN-005-02-152) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
Model : 25GX-10 (CO2)
แรงดันใช้งาน 0-145 PSI (0-10 Bar)
(แรงดันหน้าปัดใช้งาน 0-232 PSI/0-16 Bar)
แรงดันเข้าสูงสุด 0-3335 PSI (0-230 Bar)
(แรงดันหน้าปัดเข้าสูงสุด 0-4568 PSI/0-315 Bar)

3,625 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-02-152) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
Model : 25GX-10 (CO2)
แรงดันใช้งาน 0-145 PSI (0-10 Bar)
(แรงดันหน้าปัดใช้งาน 0-232 PSI/0-16 Bar)
แรงดันเข้าสูงสุด 0-3335 PSI (0-230 Bar)
(แรงดันหน้าปัดเข้าสูงสุด 0-4568 PSI/0-315 Bar)

KSPN

KSPN-005-02-152

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด