(รหัสสินค้า : 005021) ชุดหัวเกจ อ๊อกซิเจน (O2) IM-TECH

(รหัสสินค้า : 005021) ชุดหัวเกจ อ๊อกซิเจน (O2) IM-TECH

695 บาท

(KSPN-005-02-201) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
(IM-TECH / IMPERIAL)
ลมเข้าสูงสุด : 200 KG
ลมออกสูงสุด: 15 KG

695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-02-201) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
(IM-TECH / IMPERIAL)
ลมเข้าสูงสุด : 200 KG
ลมออกสูงสุด: 15 KG

KSPN

KSPN-005-02-201

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด