(รหัสสินค้า : 005013) ชุดหัวเกจ แก๊ส อะเซทีลีน (AC) IM-TECH

(รหัสสินค้า : 005013) ชุดหัวเกจ แก๊ส อะเซทีลีน (AC) IM-TECH

595 บาท

(KSPN-005-02-211) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
หัวเกจ แก๊ส ACETYLENE
(ข้อต่อตัวเมีย ข้อต่อเกลียวใน)
(IM-TECH / IMPERIAL)

Placeholder

595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-02-211) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
หัวเกจ แก๊ส ACETYLENE
(ข้อต่อตัวเมีย ข้อต่อเกลียวใน)
(IM-TECH / IMPERIAL)

KSPN

KSPN-005-02-211

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด