(รหัสสินค้า : 005081) ชุดหัวเกจ แก๊ส อะเซทีลีน (AC) HARRIS

(รหัสสินค้า : 005081) ชุดหัวเกจ แก๊ส อะเซทีลีน (AC) HARRIS

3,560 บาท

(KSPN-005-02-112) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
Model : 25GX-1.5-AC
แรงดันใช้งาน 0-22 PSI (0-1.5 Bar)
(แรงดันหน้าปัดใช้งาน 0-36 PSI/0-2.5 Bar)
แรงดันเข้าสูงสุด 0-360 PSI (0-25 Bar)
(แรงดันหน้าปัดเข้าสูงสุด 0-580 PSI/0-40 Bar)

3,560 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-02-112) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
Model : 25GX-1.5-AC
แรงดันใช้งาน 0-22 PSI (0-1.5 Bar)
(แรงดันหน้าปัดใช้งาน 0-36 PSI/0-2.5 Bar)
แรงดันเข้าสูงสุด 0-360 PSI (0-25 Bar)
(แรงดันหน้าปัดเข้าสูงสุด 0-580 PSI/0-40 Bar)

KSPN

KSPN-005-02-112

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด