(รหัสสินค้า : 005012) ชุดหัวเกจ แก๊ส อะเซทีลีน (AC) UNI-TAC

(รหัสสินค้า : 005012) ชุดหัวเกจ แก๊ส อะเซทีลีน (AC) UNI-TAC

465 บาท

(KSPN-005-02-411) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
หัวเกจ แก๊ส ACETYLENE
(ข้อต่อตัวเมีย ข้อต่อเกลียวใน)

Placeholder

465 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-02-411) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
หัวเกจ แก๊ส ACETYLENE
(ข้อต่อตัวเมีย ข้อต่อเกลียวใน)

KSPN

KSPN-005-02-411

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด