(รหัสสินค้า : 005016) ชุดหัวเกจ แก๊ส แอลพีจี (LPG) IM-TECH

(รหัสสินค้า : 005016) ชุดหัวเกจ แก๊ส แอลพีจี (LPG) IM-TECH

750 บาท

(KSPN-005-02-221) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
หัวเกจ แก๊ส PROPANE
(ข้อต่อตัวผู้ ข้อต่อเกลียวนอก)
(IM-TECH / IMPERIAL)

750 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-02-221) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
หัวเกจ แก๊ส PROPANE
(ข้อต่อตัวผู้ ข้อต่อเกลียวนอก)
(IM-TECH / IMPERIAL)

KSPN

KSPN-005-02-221

Model

P/N

ยี่ห้อ

IM-TECH

รุ่น

หน่วย

ชุด