(รหัสสินค้า : 005063) ชุดหัวเกจ ไนโตรเจน (N2) CHAMP (High Pressure)

(รหัสสินค้า : 005063) ชุดหัวเกจ ไนโตรเจน (N2) CHAMP (High Pressure)

3,095 บาท

(KSPN-005-02-732) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
(Working Pressure 0-1400 PSI)(0-100 Bar)
(Cylinder Perssure 0-4500 PSI)(0-315 Bar)

Placeholder

3,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-02-732) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
(Working Pressure 0-1400 PSI)(0-100 Bar)
(Cylinder Perssure 0-4500 PSI)(0-315 Bar)

KSPN

KSPN-005-02-732

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด