(รหัสสินค้า : 005099) ชุดหัวเกจ ไนโตรเจน (N2) I.O-TECH

(รหัสสินค้า : 005099) ชุดหัวเกจ ไนโตรเจน (N2) I.O-TECH

2,860 บาท

(KSPN-005-02-831) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
Working Pressure 0-70 Kg/cm2 (0-1000 PSI)
(0-68.95 Bar)
Cylinder Perssure 0-280 Kg/cm2 (0-4000 PSI)
(0-275.80 Bar)

Placeholder

2,860 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-02-831) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
Working Pressure 0-70 Kg/cm2 (0-1000 PSI)
(0-68.95 Bar)
Cylinder Perssure 0-280 Kg/cm2 (0-4000 PSI)
(0-275.80 Bar)

KSPN

KSPN-005-02-831

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด