(รหัสสินค้า : 005019) ชุดหัวเกจ ไนโตรเจน (N2) IM-TECH

(รหัสสินค้า : 005019) ชุดหัวเกจ ไนโตรเจน (N2) IM-TECH

1,070 บาท

(KSPN-005-02-231) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
(IM-TECH / IMPERIAL)
Working Pressure 0-25 Kg/cm2 (0-350 PSI)
(0-24.14 Bar)
Cylinder Perssure 0-280 Kg/cm2 (0-4000 PSI)

1,070 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-02-231) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
(IM-TECH / IMPERIAL)
Working Pressure 0-25 Kg/cm2 (0-350 PSI)
(0-24.14 Bar)
Cylinder Perssure 0-280 Kg/cm2 (0-4000 PSI)

KSPN

KSPN-005-02-231

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด