(รหัสสินค้า : 005089) ชุดหัวเกจ ไฮโดรเจน (H2) HARRIS

(รหัสสินค้า : 005089) ชุดหัวเกจ ไฮโดรเจน (H2) HARRIS

2,885 บาท

(KSPN-005-02-161) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
Model : 801DB-10-H2
แรงดันใช้งาน 0-10 Bar
(แรงดันหน้าปัดใช้งาน 0-16 Bar)
แรงดันเข้าสูงสุด 0-230 Bar)
(แรงดันหน้าปัดเข้าสูงสุด 0-315 Bar)
ข้อต่อแบบเกลียวนอก
ข้อต่อสายยาง 38-R (959-R/986-3)

2,885 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-02-161) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
Model : 801DB-10-H2
แรงดันใช้งาน 0-10 Bar
(แรงดันหน้าปัดใช้งาน 0-16 Bar)
แรงดันเข้าสูงสุด 0-230 Bar)
(แรงดันหน้าปัดเข้าสูงสุด 0-315 Bar)
ข้อต่อแบบเกลียวนอก
ข้อต่อสายยาง 38-R (959-R/986-3)

KSPN

KSPN-005-02-161

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด