(รหัสสินค้า : 001210) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา ดิจิตอล HONGSENG

(รหัสสินค้า : 001210) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา ดิจิตอล HONGSENG

2,125 บาท

(KSPN-001-01-902) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น HS-D480AL-60
แบบเกจเดี่ยว ด้าน LOW  สายยาว 60 นิ้ว
น้ำยา R-32 ,R-22 ,R-410 ,R-134
สาย 2 เส้น

2,125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-902) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น HS-D480AL-60
แบบเกจเดี่ยว ด้าน LOW  สายยาว 60 นิ้ว
น้ำยา R-32 ,R-22 ,R-410 ,R-134
สาย 2 เส้น
KSPN

KSPN-001-01-902

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด