(รหัสสินค้า : 001133) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา แบบดิจิตอล VALUE

(รหัสสินค้า : 001133) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา แบบดิจิตอล VALUE

2,795 บาท

(KSPN-001-01-801) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น VDG-S1
สายยาว 48 นิ้ว สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134
น้ำยา R410 ,R-32 , R-404 ,R-407 ,R-507
สาย 2 เส้น (เหลือง, น้ำเงิน)

2,795 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-801) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น VDG-S1
สายยาว 48 นิ้ว สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134
น้ำยา R410 ,R-32 , R-404 ,R-407 ,R-507
สาย 2 เส้น (เหลือง, น้ำเงิน)

KSPN

KSPN-001-01-801

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด