(รหัสสินค้า : 001030) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL

(รหัสสินค้า : 001030) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL

2,125 บาท

(KSPN-001-01-105) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 336-CKP
สายยาว 36 นิ้ว สำหรับน้ำยา 134a
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

2,125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-105) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 336-CKP
สายยาว 36 นิ้ว สำหรับน้ำยา 134a
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

KSPN

KSPN-001-01-105

Model

336-CKP

P/N

ยี่ห้อ

IMPERIAL

รุ่น

หน่วย

ชุด