(รหัสสินค้า : 001053) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL

(รหัสสินค้า : 001053) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL

4,995 บาท

(KSPN-001-01-133) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 417-C6
สายยาว 72 นิ้ว สำหรับน้ำยา R-410A
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

Placeholder

4,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-133) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 417-C6
สายยาว 72 นิ้ว สำหรับน้ำยา R-410A
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

KSPN

KSPN-001-01-133

Model

417-C6

P/N

ยี่ห้อ

IMPERIAL

รุ่น

หน่วย

ชุด