(รหัสสินค้า : 001096) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL

(รหัสสินค้า : 001096) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL

3,835 บาท

(KSPN-001-01-121) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 421-C
สายยาว 60 นิ้ว น้ำยา R-22, R-410,R-404
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

3,835 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-121) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 421-C
สายยาว 60 นิ้ว น้ำยา R-22, R-410,R-404
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

KSPN

KSPN-001-01-121

Model

421-C

P/N

ยี่ห้อ

IMPERIAL

รุ่น

หน่วย

ชุด