(รหัสสินค้า : 001017) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL

(รหัสสินค้า : 001017) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL

3,380 บาท

(KSPN-001-01-107) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 451-C
สายยาว 36 นิ้ว น้ำยา R-134, R-404, R-507
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

3,380 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-107) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 451-C
สายยาว 36 นิ้ว น้ำยา R-134, R-404, R-507
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)
KSPN

KSPN-001-01-107

Model

451-C

P/N

ยี่ห้อ

IMPERIAL

รุ่น

หน่วย

ชุด