(รหัสสินค้า : 001095) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL

(รหัสสินค้า : 001095) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL

3,625 บาท

(KSPN-001-01-104) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 482-CKP
สายยาว 36 นิ้ว น้ำยา R-22, R-134a, R-404
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

3,625 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-104) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 482-CKP
สายยาว 36 นิ้ว น้ำยา R-22, R-134a, R-404
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

KSPN

KSPN-001-01-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด