(รหัสสินค้า : 001012) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL (ไม่มีสายเกจ)

(รหัสสินค้า : 001012) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL (ไม่มีสายเกจ)

2,355 บาท

(KSPN-001-01-141) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 495-CD
สำหรับน้ำยา R-22, R-12, R-502
(ไม่มีสายเกจ)
Placeholder

2,355 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-141) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 495-CD
สำหรับน้ำยา R-22, R-12, R-502
(ไม่มีสายเกจ)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย