(รหัสสินค้า : 001001) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL

(รหัสสินค้า : 001001) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL

3,955 บาท

(KSPN-001-01-102) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 496-CD
สายยาว 36 นิ้ว  น้ำยา R-12, R-22, R-502
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

3,955 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-102) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 496-CD
สายยาว 36 นิ้ว  น้ำยา R-12, R-22, R-502
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย