(รหัสสินค้า : 001015) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL (496-CD36)

(รหัสสินค้า : 001015) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL (496-CD36)

3,495 บาท

(KSPN-001-01-103) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 36 นิ้ว น้ำยา R-22, R-12, R-502
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

Placeholder

3,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-103) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 36 นิ้ว น้ำยา R-22, R-12, R-502
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย