(รหัสสินค้า : 001213) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL

(รหัสสินค้า : 001213) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL

3,510 บาท

(KSPN-001-01-111) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 497-CKP6
สายยาว 72 นิ้ว น้ำยา R-12, R-22, R-134
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

3,510 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-111) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model 497-CKP6
สายยาว 72 นิ้ว น้ำยา R-12, R-22, R-134
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)
KSPN

KSPN-001-01-111

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด