(รหัสสินค้า : 001016) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL (500-CD6)

(รหัสสินค้า : 001016) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL (500-CD6)

3,980 บาท

(KSPN-001-01-131) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 72 นิ้ว น้ำยา R-22, R-12, R-502
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

3,980 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-131) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 72 นิ้ว น้ำยา R-22, R-12, R-502
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

KSPN

KSPN-001-01-131

Model

P/N

ยี่ห้อ

IMPERIAL

รุ่น

500-CD6

หน่วย

ชุด