(รหัสสินค้า : 001124) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา REFCO

(รหัสสินค้า : 001124) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา REFCO

6,235 บาท

(KSPN-001-01-411) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model BM2-3-DS-CLIM
สายยาว 36 นิ้ว น้ำยา R-22 ,R-410 ,R-407
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)
(พร้อมกล่องพลาสติก สีเขียว)

6,235 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-411) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model BM2-3-DS-CLIM
สายยาว 36 นิ้ว น้ำยา R-22 ,R-410 ,R-407
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)
(พร้อมกล่องพลาสติก สีเขียว)
KSPN

KSPN-001-01-411

Model

BM2-3-DS-CLIM

P/N

ยี่ห้อ

REFCO

รุ่น

หน่วย

ชุด