(รหัสสินค้า : 001107) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา REFCO รุ่น BM2-6-DS

(รหัสสินค้า : 001107) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา REFCO รุ่น BM2-6-DS

3,885 บาท

(KSPN-001-01-401) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 36 นิ้ว น้ำยา R-22 ,R-134A ,R-404A
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

3,885 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-401) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 36 นิ้ว น้ำยา R-22 ,R-134A ,R-404A
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

KSPN

KSPN-001-01-401

Model

P/N

ยี่ห้อ

REFCO

รุ่น

BM2-6-DS

หน่วย

ชุุด