(รหัสสินค้า : 001061) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา SP รุ่น CT-572G (SP)

(รหัสสินค้า : 001061) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา SP รุ่น CT-572G (SP)

1,560 บาท

(KSPN-001-01-202) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 72 นิ้ว มีไซกลาส
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134a, R-404
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

1,560 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-202) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 72 นิ้ว มีไซกลาส
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134a, R-404
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

KSPN

KSPN-001-01-202

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด