(รหัสสินค้า : 001113) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา TASCO BLACK

(รหัสสินค้า : 001113) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา TASCO BLACK

3,395 บาท

(KSPN-001-01-502) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น TB140SM II
สายยาว 60 นิ้ว มีไซกลาส  น้ำยา R-32, R-410
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

3,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-502) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น TB140SM II
สายยาว 60 นิ้ว มีไซกลาส  น้ำยา R-32, R-410
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)
KSPN

KSPN-001-01-502

Model

P/N

ยี่ห้อ

TASCO BLACK

รุ่น

TB140SM II

หน่วย

ชุุด