(รหัสสินค้า : 001112) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา TASCO BLACK

(รหัสสินค้า : 001112) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา TASCO BLACK

3,095 บาท

(KSPN-001-01-501) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น TB120SM II
สายยาว 60 นิ้ว มีไซกลาส
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134a, R-404a
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

3,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-501) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น TB120SM II
สายยาว 60 นิ้ว มีไซกลาส
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134a, R-404a
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)
KSPN

KSPN-001-01-501

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุุด