(รหัสสินค้า : 001064) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา VALUE

(รหัสสินค้า : 001064) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา VALUE

2,365 บาท

(KSPN-001-01-813) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น VMG-2-R32
สำหรับน้ำยา R-32, R-410
สายยาว 60 นิ้ว
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

2,365 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-813) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น VMG-2-R32
สำหรับน้ำยา R-32, R-410
สายยาว 60 นิ้ว
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)
KSPN

KSPN-001-01-813

Model

P/N

ยี่ห้อ

VALUE

รุ่น

VMG-2-R32

หน่วย

ชุด