(รหัสสินค้า : 001047) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา VALUE รุ่น VMG-2-R22-02

(รหัสสินค้า : 001047) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา VALUE รุ่น VMG-2-R22-02

1,560 บาท

(KSPN-001-01-811) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 60 นิ้ว (150 CM)
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 ,R-410 ,R-407
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

1,560 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-811) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 60 นิ้ว (150 CM)
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-134 ,R-410 ,R-407
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

KSPN

KSPN-001-01-811

Model

P/N

ยี่ห้อ

VALUE

รุ่น

VMG-2-R22-02

หน่วย

ชุด