(รหัสสินค้า : 001177) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา VALUE รุ่น VRM2-B-0401

(รหัสสินค้า : 001177) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา VALUE รุ่น VRM2-B-0401

2,145 บาท

(KSPN-001-01-822) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 60 นิ้ว( 1.5 M)
สำหรับน้ำยา R410
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

2,145 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-822) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 60 นิ้ว( 1.5 M)
สำหรับน้ำยา R410
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

KSPN

KSPN-001-01-822

Model

P/N

ยี่ห้อ

VALUE

รุ่น

VRM2-B-0401

หน่วย

ชุด