(ยกเลิก)ชุดเกจชาร์จนํ้ายา WILTON

(ยกเลิก)ชุดเกจชาร์จนํ้ายา WILTON

1,350 บาท

(KSPN-001-01-901) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น CT-536G-410-32 สาย 36 นิ้ว มีไซกลาส
สำหรับน้ำยา R-22, R-32, R-134a, R-410
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

1,350 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-901) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น CT-536G-410-32 สาย 36 นิ้ว มีไซกลาส
สำหรับน้ำยา R-22, R-32, R-134a, R-410
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)