(รหัสสินค้า : 005037) ชุดเชื่อม+ชุดตัด+ชุดเผา IM-TECH (LPG) (พร้อมรถเข็น)

(รหัสสินค้า : 005037) ชุดเชื่อม+ชุดตัด+ชุดเผา IM-TECH (LPG) (พร้อมรถเข็น)

17,690 บาท

(KSPN-005-01-302) (01-ชุุดเชื่อมแก๊ส)
ขนาด 6 คิว (แก๊ส LPG)
สายยาว 10 เมตร กันไฟย้อน 4 ชุด

Placeholder

17,690 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-01-302) (01-ชุุดเชื่อมแก๊ส)
ขนาด 6 คิว (แก๊ส LPG)
สายยาว 10 เมตร กันไฟย้อน 4 ชุด

KSPN

KSPN-005-01-302

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด