(รหัสสินค้า : 005004) ชุดเชื่อม ชุดใหญ่ 1.5 คิว (WORLD GAS)

(รหัสสินค้า : 005004) ชุดเชื่อม ชุดใหญ่ 1.5 คิว (WORLD GAS)

4,395 บาท

(KSPN-005-01-102) (01-ชุุดเชื่อมแก๊ส)
ถัง LPG ขนาด 5 KG (WORLD GAS)
ท่ออ๊อกซิเจน (O2) (ท่อลม) ขนาด 1.5 คิว
สายยาว 5 เมตร มีล้อเข็น (เกจ O2 + เกจ LPG)
(พร้อมรถเข็น)

4,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-01-102) (01-ชุุดเชื่อมแก๊ส)
ถัง LPG ขนาด 5 KG (WORLD GAS)
ท่ออ๊อกซิเจน (O2) (ท่อลม) ขนาด 1.5 คิว
สายยาว 5 เมตร มีล้อเข็น (เกจ O2 + เกจ LPG)
(พร้อมรถเข็น)

KSPN

KSPN-005-01-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด