(รหัสสินค้า : 019092) ชุดเบ่งขยายท่อทองแดง COOLMAX

(รหัสสินค้า : 019092) ชุดเบ่งขยายท่อทองแดง COOLMAX

14,640 บาท

(KSPN-019-03-103) (03-ชุดเบ่งขยายท่อ)
Model : CM-100-OATL
(ขนาด 3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1 นิ้ว)
(+ขนาด 1-1/8,1-1/4,1-3/8,1-1/2,1-5/8 นิ้ว)
(+คัทเตอร์ 1- 1-5/8 หุน + รีมเมอร์)

14,640 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-03-103) (03-ชุดเบ่งขยายท่อ)
Model : CM-100-OATL
(ขนาด 3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1 นิ้ว)
(+ขนาด 1-1/8,1-1/4,1-3/8,1-1/2,1-5/8 นิ้ว)
(+คัทเตอร์ 1- 1-5/8 หุน + รีมเมอร์)

KSPN

KSPN-019-03-103

Model

CM-100-OATL

P/N

ยี่ห้อ

COOLMAX

รุ่น

หน่วย

ชุด