(รหัสสินค้า : 019087) ชุดเบ่งขยายท่อทองแดง TASCO BLACK

(รหัสสินค้า : 019087) ชุดเบ่งขยายท่อทองแดง TASCO BLACK

10,950 บาท

(KSPN-019-03-301) (03-ชุดเบ่งขยายท่อ)
Model : TB800
(ขนาด 1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1 , 1-1/8 นิ้ว)

10,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-03-301) (03-ชุดเบ่งขยายท่อ)
Model : TB800
(ขนาด 1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1 , 1-1/8 นิ้ว)
KSPN

KSPN-019-03-301

Model

TB-800

P/N

ยี่ห้อ

TASCO BLACK

รุ่น

หน่วย

ชุด