(รหัสสินค้า : 019121) ชุดเบ่งขยายท่อทองแดง VALUE

(รหัสสินค้า : 019121) ชุดเบ่งขยายท่อทองแดง VALUE

10,395 บาท

(KSPN-019-03-204) (03-ชุดเบ่งขยายท่อ)
Model : VHE-42B
(ขนาด 3/8 ,1/2, 5/8 ,3/4 ,7/8 ,1 ,1-1/8 นิ้ว)
(ขนาด 1-1/4 ,1-3/8 ,1-1/2 ,1-5/8 นิ้ว)
(+คัทเตอร์ VTC-42 + รีมเมอร์ VTT-5)

10,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-03-204) (03-ชุดเบ่งขยายท่อ)
Model : VHE-42B
(ขนาด 3/8 ,1/2, 5/8 ,3/4 ,7/8 ,1 ,1-1/8 นิ้ว)
(ขนาด 1-1/4 ,1-3/8 ,1-1/2 ,1-5/8 นิ้ว)
(+คัทเตอร์ VTC-42 + รีมเมอร์ VTT-5)

KSPN

KSPN-019-03-204

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว